Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

RODO

Strona główna » RODO
Do góry

Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Miar jest Pan Patryk Łuczyński. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@gum.gov.pl.

Klauzula Informacyjna

Klauzule informacyjne RODO

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla gości i klientów Głównego Urzędu Miar;
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej;
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków;
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów;
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska w służbie cywilnej;
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy;
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników;
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowań administracyjnych;
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy;