Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Dla nauki

Strona główna » Dla nauki
Do góry

Wzorcowanie urządzeń i przyrządów pomiarowych

To proces porównywania i ustalania dokładności, precyzji oraz wiarygodności danego urządzenia pomiarowego w stosunku do jednostek miary uznanych za standardowe. Jest to niezwykle ważny krok w zapewnieniu wiarygodności wyników pomiarów, szczególnie w branżach, gdzie dokładność jest kluczowa, takich jak przemysł, nauka, medycyna czy inżynieria.

Testowanie wyrobów

Dzięki wdrożeniu testowania wyrobów zwiększysz efektywność procesów, poprawisz jakość produktów, zmniejszysz straty oraz szybciej wprowadzisz innowacje na rynek. Zyskasz konkurencyjną przewagę w dynamicznym i wymagającym środowisku przemysłowym.

Porównania międzylaboratoryjne

Jedno z najistotniejszych narzędzi kontroli pomagających kontroli miarodajności wyników badań. Dają możliwość porównania własnych wyników badań z rezultatami uzyskanymi przez inne laboratoria, niezależnego potwierdzenia swoich kompetencji, rozwijania wiedzy na temat stosowanych metod, wykrycia błędów w metodzie badania i przeprowadzenia działań korygujących, weryfikacji umiejętności wykonujących badania, określania cech charakterystycznych metody (walidacja).

Konsultacje i doradztwo naukowo-techniczne

Konsultacje są prowadzone przez naszych najlepszych ekspertów, zapewniając dostęp do najbardziej specjalistycznej wiedzy, dotyczącej oferowanych usług w dziedzinie ściśle związanej z metrologią.