Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar
Do góry

Obszary badań

Aktywnie działamy na arenie międzynarodowej, aby zapewnić wysoki poziom pomiarów oraz spójność pomiarową w ramach światowego systemu miar. Prowadzimy działalność o charakterze naukowym, technicznym oraz działalność dotyczącą metrologii prawnej, często o znaczeniu strategicznym i ogólnoświatowym, sprawdzając czy przyrządy pomiarowe spełniają określone w przepisach prawa wymagania techniczne przed wprowadzeniem do obrotu, jak i w trakcie użytkowania.

Zaawansowane Techniki Pomiarowe​

Oferujemy osiągnięcie precyzji i dokładności, wykraczającej poza możliwości standardowych lub podstawowych technik pomiarowych, która może zostać wykorzystana w badaniach naukowych, przemysłowych, medycynie, ochronie środowiska – wszędzie tam, gdzie precyzyjne i dokładne pomiary są kluczowe dla rozwoju i innowacji.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dotyczy zarówno jednostek, jak i społeczeństw jako całości. Badania w tym obszarze prowadzą do odkrycia różnych metod prewencji, diagnozowania i leczenia chorób, a także analizy zagrożeń, jakie występują w różnych środowiskach. To fascynujący obszar, który łączy w sobie wiele dyscyplin. Pracując nad tymi zagadnieniami, staramy się znaleźć innowacyjne rozwiązania z zakresu metrologii, które pomogą efektywnie wpłynąć na zwiększenie ogólnego dobrostanu w tym zakresie.

Ochrona Środowiska

Zrozumienie, monitorowanie i minimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę i badania z wielu różnych dziedzin naukowych, w tym metrologii. Badania w tym obszarze mają szerokie spektrum zastosowań, od identyfikacji i analizy problemów ekologicznych, poprzez opracowywanie strategii i rozwiązań technicznych, aż po ocenę efektywności wdrażanych działań. Celem tych badań jest znalezienie równowagi między potrzebami ludzi a ochroną środowiska naturalnego, aby zapewnić zrównoważony rozwój i zachowanie ekosystemów dla przyszłych pokoleń.

Technologie Cyfrowe

Otwierają nowe możliwości rozwoju, a ich rola staje się coraz bardziej kluczowa w kształtowaniu przyszłości i rozwiązywaniu globalnych wyzwań.

Wpływają na:

  • usprawnienie i przyspieszenie procesów biznesowych, naukowych i medycznych,
  • łatwą i szybką wymianę informacji,
  • rozwój sztucznej inteligencji, IoT czy technologii medycznych,
  • wzrost efektywności i redukcję kosztów

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi czy ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Realizujemy wspólnie projekty badawcze w zakresie opracowywania nowych metod pomiarowych, budowy prototypów urządzeń pomiarowych, rozpowszechniania wiedzy metrologicznej na temat szacowania niepewności pomiaru, źródeł zapewnienia spójności pomiarowej (wzorców pomiarowych). Wszelkie wspólnie podejmowane działania mają na celu poprawę jakości pomiarów wykonywanych w kraju oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Zapraszamy do współpracy ośrodki naukowe oraz przedsiębiorców z całego kraju.

Zespół najlepszych metrologów, dysponujący najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą, pomoże Ci wkroczyć w erę technologii Przemysłu 4.0.

Laboratoria

Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę pomiarową zapewniającą spójność pomiarową na najwyższym poziomie. Ich wyposażenie i aparatura o najwyższym standardzie wynika z potrzeb sygnalizowanych przez krajowy przemysł.

To w nich prowadzimy prace o charakterze badawczo-rozwojowym w zakresie budowy i modernizacji wzorców pomiarowych, wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia oraz opracowywania i walidacji nowych metod pomiarowych na potrzeby przemysłu.

Na nowych stanowiskach pomiarowych prowadzone są różnorodne prace naukowo–badawcze. Tematy planowanych prac obejmują wiele wielkości fizycznych (akustyki, drgań, czasu i częstotliwości, masy, długości, termometrii), a także badanie i rozwój oprogramowania, metod numerycznych i technologii IT.

  • Laboratorium Akustyki
  • Laboratorium Czasu i Częstotliwości
  • Laboratorium Masy
  • Laboratorium Długości
  • Laboratorium Termometrii
  • Laboratorium Informatyki Metrologicznej

Aktualności

Aktualne informacje ze Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, wydarzenia i informacje, ciekawostki oraz ważne informacje z postępu prac na budowie…

czytaj więcej