Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Mierzymy dziś dla zrównoważonego jutra!

Strona główna » Aktualności
Mierzymy dziś dla zrównoważonego jutra!

Jak co roku, 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Metrologii. Wskazany przez UNESCO zrównoważony rozwój jest tematem przewodnim tegorocznych obchodów. Kierunek ten pozwala nam na promocję działań metrologii wspierających misję UNESCO, jaką jest tworzenie lepszego świata poprzez naukę i edukację. Naszym celem na Światowy Dzień M...

read more
Komunikat o decyzji dopuszczającej do użytkowania Kampus GUM.

29 grudnia 2023 r. konsorcjum w składzie: Skarb Państwa – Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świętokrzyska, otrzymało pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Kielce, dopuszczającą do użytkowania zespół budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, dla przedsięwzięcia...

read more
Trójstronne porozumienie intencyjne podpisane

W następstwie rozpoczęcia budowy laboratoriów etapu I projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, 8 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie intencyjne pomiędzy partnerami projektu: Głównym Urzędem Miar i Politechniką Świętokrzyską a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

read more
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na budowie

Plac budowy Kampusu odwiedziła delegacja z Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Był to główny punkt wizyty gości w regionie świętokrzyskim. W dniu 21 marca 2023 r. plac budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM odwiedzili przedstawiciele Prezydium oraz członkowie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akad...

read more
Wznowienie prac na budowie Kampusu GUM

Prace na budowie Kampusu w Kielcach zostają wznowione! Wykonawca wraca na budowę w poniedziałek. W dniu 14 lipca 2022 r. Główny Urząd Miar oraz Anna-Bud (Generalny Wykonawca) uzgodnili sposób rozwiązania kwestii braków projektowych. Wykonawca wraca do prac w poniedziałek, 18 lipca 2022 r. Termin rozpoczęcia działalności laboratorió...

read more
Komisja Europejska na budowie Kampusu GUM

Plac budowy Kampusu Laboratoryjnego GUM odwiedziła delegacja Komisji Europejskiej. Był to jeden z punktów wizyty gości z KE w regionie świętokrzyskim. W skład delegacji weszli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – Polska: Angela Martinez Sarasola oraz Wojciech Włodarczyk, któr...

read more