Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Kontakt

Strona główna » Kontakt
Do góry

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Dla mediów


Formularz kontaktowy
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres gum@gum.gov.pl.
    Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar, z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, e-mail: gum@gum.gov.pl, tel.: (22) 581 93 99. Czytaj więcej