Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratoria

Strona główna » Laboratoria

Laboratoria

Nasze laboratoria metrologiczne stanowią podstawę do zaawansowanych prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych. Oferujemy przedsiębiorcom innowacyjne usługi technologiczne.

Laboratorium Akustyki

Laboratorium prowadzi prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej i drgań mechanicznych, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z procesami akustycznymi i drganiowymi zachodzącymi w przyrodzie, technice, maszynach i urządzeniach, środkach transportu i komunikacji, a więc w szeroko pojętym środowisku, w którym żyje człowiek.

czytaj więcej...

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie pomiarów czasu i częstotliwości oraz wyznaczania skal czasu w oparciu o generację stabilnej częstotliwości optycznej, stabilnego przenoszenia częstotliwości optycznej na częstotliwości mikrofalowe oraz optycznych wzorców częstotliwości i technik pomiarowych opartych na precyzyjnych sygnałach optycznych.

czytaj więcej...

Laboratorium Termometrii

Laboratorium zajmuje się pomiarami związanymi z przewodnictwem cieplnym, dyfuzyjnością cieplną, wyznaczeniem ciepła właściwego materiałów oraz pomiarem rozszerzalności cieplnej ciał stałych, proszków, lepkich cieczy.

czytaj więcej...

Laboratorium Długości

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe obejmujące precyzyjne pomiary w trzech osiach dużych obiektów, zarówno w aspekcie pomiarów wykonywanych przy zastosowaniu maszyn współrzędnościowych, ale również laser trackerów, pomiary w zakresie nanometrologii – wzorce nanometryczne, pomiary kąta płaskiego w zakresie nanoradianów, analizę nanostruktur powierzchni, ponadto realizuje prace w zakresie różnych geodezyjnych technik pomiarowych, pomiarów dużych odległości z kompensacją warunków środowiskowych, optycznych pomiarów elementów wielkogabarytowych za pomocą skanera światła strukturalnego, pomiarów odchyłek kształtu elementów obrotowych (okrągłość, walcowość, prostoliniowość, płaskość) oraz wzorowanie wzorców chropowatości powierzchni, okrągłości oraz wzorca prostoliniowości w postaci walca.

czytaj więcej...

Laboratorium Masy

Laboratorium prowadzi badania i pomiary w dziedzinie pomiarów masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, lepkości dynamicznej, ciśnienia, siły, momentu siły, twardości, pomiarów związanych z reologią i przepływem cieczy nienewtonowskich.

czytaj więcej...

Laboratorium Informatyki Metrologicznej

Laboratorium prowadzi prace obejmujące projektowanie modeli CAD z użyciem oprogramowania SolidWorks i Fusion 360 w celu ich wytwarzania oraz wydruk gotowych plików STL z wykorzystaniem technologii druku 3D. W laboratorium wykorzystuje się technologie:

  • Osadzanie Termoplastycznego Tworzywa (FDM/FFF)
  • Utwardzanie UV ciekłych żywic – Stereolitografia (SLA)


czytaj więcej...