Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratorium Masy

Strona główna » Laboratoria » Laboratorium Masy

Laboratorium Masy

Laboratorium prowadzi badania i pomiary w dziedzinie masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, lepkości dynamicznej, ciśnienia, siły, momentu siły, twardości, pomiarów związanych z reologią i przepływem cieczy nienewtonowskich.

Usługi

Wzorcowanie i testowanie przetworników siły oraz momentu siły

Wzorcowanie przetworników siły oraz momentu siły jest działaniem, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości siły lub momentu siły wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. W drugim kroku wykorzystywana jest ta informacja do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Głównym celem usługi jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów siły i momentu siły oraz wzorcowanie siłomierzy i momentomierzy, referencyjnych kluczy dynamometrycznych oraz układów pomiarowych siły maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych dla instytucji, przedsiębiorstw i innych laboratoriów w kraju i na świecie.

Prowadzone prace badawcze

 • badanie charakterystyk metrologicznych przetworników siły, siłomierzy oraz przetworników momentu siły;
 • badanie charakterystyk metrologicznych ciśnieniomierzy obciążnikowo-tłokowych oraz ciśnieniomierzy elektronicznych;
 • badanie charakterystyk metrologicznych przetworników do pomiaru ciśnienia dynamicznego: piezoelektrycznych i rezystancyjnych;
 • pomiary wartości dynamicznych ciśnień w medycynie, aeronautyce, systemach pożarniczych;
 • badanie właściwości reologicznych (lepkość dynamiczna, szybkość ścinania, wyznaczanie krzywej płynięcia, krzywej pełzania itp.);
 • pomiar cieczy nienewtonowskich z możliwością wytwarzania i certyfikowania materiałów odniesienia, niezbędnych do wzorcowania wiskozymetrów rotacyjnych stosowanych do pomiaru lepkości dynamicznej cieczy nienewtonowskich.

Odbiorcy

 • przemysł stoczniowy,
 • technologie kosmiczne,
 • przemysł wydobywczy,
 • przemysł lotniczy,
 • przemysł samochodowy,
 • medycyna,
 • automatyka,
 • instytuty, uczelnie,
 • akredytowane laboratoria wzorcujące,
 • przedsiębiorstwa posiadające własne laboratoria.

Korzyści ze współpracy

Intensyfikacja współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami, podniesienie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii – miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Laboratorium Masy

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Masy

mgr inż. Kamil Cybul
e-mail: kamil.cybul@gum.gov.pl

Pracownia Ciśnienia

Pracownia zajmuje się pomiarami ciśnienia, wzorcowaniem przyrządów do pomiaru ciśnienia oraz modernizacją metod pomiarowych (w dziedzinie ciśnienia).

Usługi

Przekazywanie jednostki miary ciśnienia – wzorcowanie ciśnieniomierzy obciążnikowo-tłokowych i elektronicznych wysokich klas dokładności;

Przekazywanie jednostki miary ciśnienia dynamicznego – wzorcowanie przetworników ciśnienia i ciśnieniomierzy elektronicznych.

Konsultacje metrologiczne w dziedzinie ciśnienia

Dostępne są konsultacje metrologiczne w dziedzinie ciśnienia i ciśnienia dynamicznego w zakresie stosowania i funkcjonowania przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych, szacowania niepewności pomiaru.

Szkolenia i kursy

Szkolenia i warsztaty doskonalące w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz oceny niepewności pomiaru z zakresu metrologii ciśnienia.

Szkolenia pozwalają na przekazanie aktualnej wiedzy i poszerzenie umiejętności technicznych z zakresu pomiarów długości i kąta, co wpłynie korzystnie na podniesienie poziomu jakości i efektywności ich pomiarów.

Badania przyrządów pomiarowych

Realizacja badań funkcjonowania czujników ciśnienia dynamicznego dla zmiennych warunków temperaturowych.

Korzyści ze współpracy

Gwarancja wysokiej dokładności pomiarów w oparciu o zachowanie spójności pomiarowej – co jest szczególnie istotne w obszarze ciśnienia dynamicznego.

Wiarygodność uzyskiwanych charakterystyk przyrządów pomiarowych jest kluczem do właściwych regulacji procesów produkcyjnych i przemysłowych, pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności przy redukcji kosztów. Jest również niezwykle istotna dla branży laboratoriów akredytowanych, które dążą do polepszania swoich możliwości pomiarowych.

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Masy – Pracownia Ciśnienia

mgr inż. Adam Brzozowski
e-mail: adam.brzozowski@gum.gov.pl

Pracownia Reologiczna

Pracownia zajmuje się działalnością w zakresie pomiarów związanych z reologią i przepływem cieczy nienewtonowskich.

Usługi

Wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych
Usługa polega na wyznaczaniu charakterystyki metrologicznej wiskozymetru. Proces ten odbywa się poprzez porównanie wyników pomiaru lepkości płynu wzorcowego mierzonego testowanym wiskozymetrem z wynikami pomiarów dokonanymi za pomocą wiskozymetru wzorcowego. Wzorcowanie wiskozymetrów jest niezbędne dla zapewnienia dokładności pomiaru lepkości, co jest kluczowe dla wielu branż przemysłowych, takich jak farmaceutyka, kosmetyki, żywność, polimery i wiele innych. Proces ten pomaga w minimalizacji błędów pomiarowych.

Badanie właściwości reologicznych cieczy nienewtonowskich
Usługa polega na analizie zachowania cieczy nienewtonowskich pod wpływem różnych warunków przepływu i naprężeń ścinających, wykorzystując do tego celu wiskozymetr rotacyjny. Zastosowanie: Badanie cieczy nienewtonowskich pozwala na zrozumienie ich zachowania w różnych warunkach, co jest niezbędne dla wielu aplikacji przemysłowych, takich jak projektowanie systemów przesyłowych, mieszania, a także produkcji i formowania produktów.

Szkolenia z zakresu reologii i obsługi wiskozymetrów
Z zakresu reologii oraz technik pomiarowych wykorzystywanych do analizy cieczy nienewtonowskich za pomocą wiskozymetrów rotacyjnych. Szkolenia są skierowane do specjalistów z różnych branż przemysłowych, w których znajomość właściwości reologicznych materiałów jest kluczowa. Uczestnicy kursów zdobywają umiejętności niezbędne do dokładnego pomiaru lepkości oraz interpretacji wyników.

Wypożyczenie wiskozymetru rotacyjnego
Usługa polega na udostępnieniu przedsiębiorstwom specjalistycznego sprzętu na potrzeby krótkoterminowych badań i projektów. Usługa skierowana jest do firm, które potrzebują przeprowadzić badania reologiczne, ale nie chcą inwestować w zakup pełnowartościowego sprzętu.

Tworzenie niestandardowych cieczy wzorcowych
Usługa polega na przygotowywaniu cieczy o określonych właściwościach reologicznych, zgodnie z potrzebami klienta. Używane w sytuacjach, gdy standardowe ciecze wzorcowe nie spełniają konkretnych wymagań przedsiębiorstwa. Może być używane do kalibracji wiskozymetrów lub symulowania specyficznych warunków przepływu w badaniach.

Odbiorcy

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł polimerowy


Korzyści ze współpracy

Zapewnienie dokładności pomiarów (regularne wzorcowanie wiskozymetrów oraz specjalistyczne badania reologiczne gwarantują precyzyjność i wiarygodność pomiarów), zgodność z normami i standardami przemysłowymi właściwości reologicznych, optymalizacja procesów (zrozumienie właściwości reologicznych cieczy pozwala na optymalizację procesów przemysłowych, co przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty produkcji).

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Masy – Pracownia Reologiczna

mgr inż. Izabela Cękiel
e-mail: izabela.cekiel@gum.gov.pl