Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar
Do góry
0 ,7 m2
Powierzchnia Kampusu

Kampus to 6 laboratoriów (Akustyki, Czasu i Częstotliwości, Masy, Długości, Termometrii, Informatyki Metrologicznej), zaplecze konferencyjno-edukacyjne oraz powierzchnie biurowo-usługowe.

 • powierzchnia:
  • całkowita – 15 567 m²
  • użytkowa – 8 913,4 m²
  • zabudowy – 6 733,4 m²
 • powierzchnia pomieszczeń laboratoryjnych – 2449,2 m²
 • z pomieszczeniami pomocniczymi i warsztatem – 3 225,4 m²
 • powierzchnia stanowisk laboratoryjnych pod ziemią – 683,3 m²

Unikatowe rozwiązania technologiczne

 • najdłuższe pomieszczenie laboratoryjne – most łączący budynki Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz Laboratorium Długości – 76,35 m
 • komora bezechowa
  • duża 11,7 x 10,7 x 11,2 m
  • mała 6,45 x 6,95 x 7,12 m
 • masy bloków stabilizujących (pełniących rolę zabezpieczeń przeciwdragniowych o różnych wymaganiach dla aparatury metrologicznej) od ok. 52 do ok. 129 ton
 • maksymalna stabilizacja termiczna w pomieszczeniu – +/- 0,2 °C
 • największe pomieszczenie – hala dużych sił w Laboratorium Masy
  (z suwnicą o udźwigu 6,3 ton) – 16,8 x 18,1 x 7,7 m
 • ekranowanie EM – stanowisko pomiarowe do pomiarów dużych obiektów 3D oraz stanowisko pomiarowe nanometrologii wymiarowej ekranowane elektromagnetycznie – blacha o grubości 2 mm
 • maksymalna stabilizacja termiczna
  • na stanowisku – +/- 0,05 °C
  • w pomieszczeniu +/-

Kampus

To nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który oferuje warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. Interdyscyplinarny charakter Kampusu GUM to wsparcie wszystkich gałęzi gospodarki poprzez umożliwienie dostępu do ujednoliconego na poziomie światowym systemu miar. Najnowocześniejsza infrastruktura pomiarowa oraz zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych i zakłóceń, zapewnia dokładność pomiarów na najwyższym wymaganym poziomie.

Kampus, jako ośrodek skupiający wykwalifikowaną i posiadającą dostęp do najnowszych rozwiązań aparaturowych kadrę naukową, pełni kluczową rolę w tworzeniu sieci współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy regionami Unii Europejskiej w sferze badań związanych z pomiarami i z najnowocześniejszymi technologiami teleinformatycznymi.

Działalność kampusu i jego interakcja z nauką i gospodarką, to aktywna współpraca instytucji naukowych, związana z wymianą myśli technologicznej w zakresie innowacyjnych metod pomiaru i rozwoju najnowszych technologii.

Kampus powstał we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Nasze cele

 • miejsce spotkań środowisk badawczych, naukowych oraz związanych z przemysłem
 • stymulowanie rozwoju gospodarczego
 • podniesienie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym

Korzyści dla firm

 • doskonalenie procesów wytwórczych 
 • rozwój nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach
 • precyzja rozwiązań technologicznych
 • zaufanie i standaryzacja
 • nowe możliwości w zakresie jakości i innowacji
 • zrównoważony rozwój
 • dostęp do praktycznej wiedzy z wyników badań naukowych
 • budowa zrównoważonej, energooszczędnej gospodarki

Oferta

 • wykonywanie wzorcowań, badań i ekspertyz 
 • wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia
 • badanie prototypów i testowanie wyrobów przy pomocy aparatury laboratoryjnej
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych z GUM 
 • współpraca z ośrodkami akademickimi przy realizacji projektów metrologicznych
 • udział w sieciach i klastrach zrzeszających przedsiębiorców
 • wykonywanie badań i testów na zlecenie
 • konsulting oraz ocena innowacyjności
 • prowadzenie szkoleń i praktyk
 • wsparcie ekspertów
 • udostępnianie wyników prac