Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Dla biznesu

Strona główna » Dla biznesu
Do góry

Wsparcie ekspertów

Pozwoli Ci uniknąć błędów, skróci czas wprowadzenia na rynek, zwiększy konkurencyjność oraz poprawi jakość Twoich produktów i usług. Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami zdobędziesz przewagę nad konkurencją i osiągniesz lepsze wyniki. Skorzystaj z cennego wsparcia obejmującego szkolenia, konsultacje, audyty czy badania.

Testowanie wyrobów 

Dzięki wdrożeniu testowania wyrobów zwiększysz efektywność procesów, poprawisz jakość produktów, zmniejszysz straty oraz szybciej wprowadzisz innowacje na rynek. Zyskasz konkurencyjną przewagę w dynamicznym i wymagającym środowisku przemysłowym.

Sporządzanie ekspertyz i diagnoz

Korzystając z wiedzy, umiejętności i doświadczenia naszych ekspertów, uzyskasz rzetelną i obiektywną analizę i interpretację danych zgłoszonego przez Ciebie przypadku, zjawiska lub sytuacji. Otrzymasz neutralną i niezależną odpowiedź, dostarczającą wyczerpujących informacji, interpretacji, wniosków i rekomendacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w dziedzinie pomiarów

Wzorcowanie urządzeń

To proces porównywania i ustalania dokładności, precyzji oraz wiarygodności danego urządzenia pomiarowego w stosunku do jednostek miary uznanych za standardowe. Jest to niezwykle ważny krok w zapewnieniu wiarygodności wyników pomiarów, szczególnie w branżach, gdzie dokładność jest kluczowa, takich jak przemysł, nauka, medycyna czy inżynieria.

Badanie prototypów

To proces oceny i weryfikacji wczesnych wersji produktów lub rozwiązań, które są tworzone w fazie rozwoju projektu. Celem jest zidentyfikowanie wad, usprawnienie funkcjonalności oraz zbieranie opinii użytkowników przed wdrożeniem pełnej wersji produktu na rynek.

Badanie pomaga zminimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem pełnej wersji produktu, umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych problemów i zapewnia lepsze dostosowanie do oczekiwań użytkowników, co z kolei może zaowocować sukcesem na rynku.

Rozwój naukowy

Połącz swoje zainteresowania naukowe z działaniem w biznesie, przemyśle lub sektorze publicznym. Skup się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i aplikowaniu wyników badań w swojej praktyce zawodowej. Skorzystaj z programu doktoranckiego!