Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratorium Akustyki

Strona główna » Laboratoria » Laboratorium Akustyki

Laboratorium Akustyki

Laboratorium prowadzi prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej i drgań mechanicznych, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z procesami akustycznymi i drganiowymi zachodzącymi w przyrodzie, technice, maszynach i urządzeniach, środkach transportu i komunikacji, a więc w szeroko pojętym środowisku, w którym żyje człowiek.

Usługi

Wzorcowanie mikrofonów pomiarowych w polu swobodnym, w zakresie częstotliwości słyszalnych i ultradźwiękowych

Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym

Usługi polegają na wyznaczaniu względnej charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu / miernika z mikrofonem w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych (w dużej komorze bezechowej) i ultradźwiękowych (w małej komorze bezechowej) metodą porównawczą z mikrofonem odniesienia.

Badania typu mierników poziomu dźwięku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych).

Usługa dotyczy badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym zgodnie z procedurami określonymi w normie PN-EN 61672-2.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod pomiarowych i nowelizacji metod już stosowanych (planowane)

 • Badania akustycznej aparatury pomiarowej w polu swobodnym: opracowanie metodyki badań, identyfikacja i oszacowanie składowych niepewności, opracowanie budżetu niepewności oraz przeprowadzenie badań przyrządów różnego typu we współpracy z polskimi producentami.
 • Badania w kierunku opracowania metodyki wyznaczania poprawek umożliwiających uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu / miernika poziomu dźwięku /dozymetru hałasu w polu swobodnym  z zachowaniem spójności pomiarowej we współpracy z polskimi producentami.
 • Badania mikrofonów przeznaczonych do pomiaru hałasu ultradźwiękowego.
 • Realizacja metody wzajemności wzorcowania mikrofonów w polu swobodnym, weryfikacja metody, opracowanie budżetu niepewności.
 • Badania mikrofonów typu MEMS pod kątem ich wykorzystania do monitoringu hałasu w środowisku. 
 • Wykorzystanie metod optycznych do odtwarzania jednostki ciśnienia akustycznego w powietrzu. Budowa i walidacja stanowiska wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Badania percepcji dźwięków niesłyszalnych.
 • Budowa i walidacja wzorca pierwotnego mocy akustycznej – źródła odniesienia mocy akustycznej o wartości mocy obliczanej na podstawie prędkości drgań.

Szkolenia i warsztaty doskonalące w zakresie wzorcowania aparatury akustycznej

Planowane warsztaty w zakresie wyznaczania poprawek umożliwiających uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu / miernika poziomu dźwięku /dozymetru hałasu w polu swobodnym z zachowaniem spójności pomiarowej zgodnie z normą PN-EN 62585.

Odbiorcy

 • krajowi producenci i importerzy aparatury akustycznej;
 • Inspekcje Ochrony Środowiska oraz organy administracji rządowej i samorządowej;
 • zarządzający drogami, lotniskami, liniami kolejowymi i tramwajowymi;
 • prowadzący instalacje lub właściciele urządzeń emitujących hałas;
 • stacje kontroli pojazdów;
 • laboratoria wzorcujące w zakresie wzorcowania aparatury akustycznej;
 • laboratoria badawcze akredytowane oraz w zakresie pomiaru hałasu w środowisku i hałasu na stanowiskach pracy, a także jednostki certyfikujące wyroby – ocena zgodności w obszarze dyrektywy 2000/14/WE ws. emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz;
 • inspekcje sanitarne;
 • pracodawcy, u których występuje szkodliwy dla zdrowia czynnik w postaci hałasu (m. in.: przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kolejowy, paliwowy, zbrojeniowy, wydobywczy, ciężki, Wojsko Polskie);
 • instytuty badawcze i uczelnie wyższe.

Korzyści ze współpracy

Jakość i wiarygodność pomiarów poziomu dźwięku oraz badania słuchu we wszystkich zastosowaniach, mających wpływ na jakość życia i pracy obywateli oraz na ochronę środowiska. Dla branży laboratoriów akredytowanych i jednostek certyfikujących wyroby, możliwe utrzymanie i doskonalenie ich kompetencji technicznych.

Laboratorium Akustyki

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Akustyki

mgr inż. Aleksandra Młyńska
e-mail: aleksandra.mlynska@gum.gov.pl