Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Strona główna » Laboratoria » Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie pomiarów czasu i częstotliwości oraz wyznaczania skal czasu w oparciu o generację stabilnej częstotliwości optycznej, stabilnego przenoszenia częstotliwości optycznej na częstotliwości mikrofalowe oraz optycznych wzorców częstotliwości i technik pomiarowych opartych na precyzyjnych sygnałach optycznych.

Usługi

Badania w zakresie technologii optycznych

Usługa polega na przeprowadzaniu badań i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dot. laserów, przyrządów i urządzeń wykorzystujących sygnały optyczne i optyczne technologie pomiarowe w zakresie światła widzialnego (od ok. 500 nm) i bliskiej podczerwieni (do ok. 2000 nm), z możliwością wykorzystania dostępu do wysokostabilnych sygnałów częstotliwości optycznych, grzebienia częstości i wysokostabilnych sygnałów częstotliwości RF w warunkach laboratoryjnych.

Możliwość m.in. wyznaczania dokładności, stabilności i dryftu częstotliwości sygnałów laserowych, weryfikacji poprawności działania optycznego toru pomiarowego, analizy widma sygnału optycznego, realizacji i analizy zdudnień sygnałów optycznych – wsparcie rozwoju bezstykowych optycznych technologii pomiarowych, możliwość oceny i lepszego doboru źródeł sygnału optycznego oraz weryfikacji i testowania idei nowych rozwiązań i testów prototypowych optycznych układów pomiarowych.

Synchronizacja

Usługa polega na umożliwieniu w sposób ciągły dostępu do wzorcowych sygnałów czasu (sygnał impulsowy o okresie 1 s) i częstotliwości (sygnał 10 MHz) dokładnej skali czasu, spójnej pomiarowo z czasem urzędowym, polską realizacją uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) i państwowym wzorcem jednostek miar czasu i częstotliwości, z możliwością wykonania pomiarów badanego źródła czasu i częstotliwości, np. dyscyplinowanego sygnałami GNSS, oraz udostępnienia wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości na wejścia systemów odbiorców tego sygnału.

Badania

 • rozwój i utrzymanie synchronizacji, 
 • stosowanie technik satelitarnych w zakresie pozycjonowania i precyzyjnej nawigacji, 
 • synchronizacja lub wsparcie synchronizacji sieci telekomunikacyjnej, 
 • weryfikacja dokładności synchronizacji, 
 • wyznaczanie poprawek stosowanych urządzeń do synchronizacji, 
 • możliwość weryfikacji i testowania idei nowych urządzeń i systemów pomiarowych opartych na synchronizacji.

Kursy i szkolenia

Szkolenia i warsztaty doskonalące pomiary w obszarze istniejących i nowych technologii optycznych, synchronizacji oraz oceny niepewności pomiaru.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać opracowane metody pomiarowe/technologie w realizowanych pomiarach i w celu optymalizacji produkcji, wytworzenie lepszej jakości metrologicznej urządzeń, produktów i systemów pomiarowych.

Odbiorcy

 • przemysł kosmiczny,
 • telekomunikacja,
 • łączność,
 • nawigacja,
 • synchronizacja,
 • geodezja,
 • producenci zaawansowanych urządzeń pomiarowych,
 • laboratoria akredytowane i wzorcujące.

Korzyści ze współpracy

Wysoka, unikatowa w kraju dokładność pomiaru, zapewnienie spójności pomiarów z jednostkami miar układu SI, bardzo dobre warunki środowiskowe dla realizacji pomiarów, możliwość testowania nowych rozwiązań i wytwarzania nowych produktów, dokładne wyznaczenie charakterystyk metrologicznych i weryfikacja osiąganych parametrów pomiarowych, akredytacja – większe uprawnienia laboratorium; usprawnienie produkcji; zwiększenie wydajności; obniżenie kosztów; oszczędność czasu; podniesienie konkurencyjności firmy na rynku.

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Dane kontaktowe

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej
e-mail: biznes@tu.kielce.pl

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

dr Albin Czubla
e-mail: albin.czubla@gum.gov.pl