Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Komunikat o decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach.

Strona główna » Komunikat o decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach.

Komunikat o decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach.

Komunikat o decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach wydanego dnia 14.07.2023 r. Informujemy, że w dniu 14.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy stwierdził uprawomocnienie się postanowienia VII GC 205/2022, w przedmiocie zatwierdzenia ugody dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia Głównego Wykonawcy w ramach umowy nr 131/2020, z dniem 11.07.2023.