Godło Polski oraz logotyp Głównego Urzędu Miar

Wznowienie prac na budowie Kampusu GUM

Strona główna » Wznowienie prac na budowie Kampusu GUM

Wznowienie prac na budowie Kampusu GUM

Prace na budowie Kampusu w Kielcach zostają wznowione! Wykonawca wraca na budowę w poniedziałek.

W dniu 14 lipca 2022 r. Główny Urząd Miar oraz Anna-Bud (Generalny Wykonawca) uzgodnili sposób rozwiązania kwestii braków projektowych. Wykonawca wraca do prac w poniedziałek, 18 lipca 2022 r. Termin rozpoczęcia działalności laboratoriów zaplanowany na dzień 1 stycznia 2024 r. nie jest zagrożony.

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat do mediów w sprawie wznowienia prac na budowie ŚKLGUM

Przypominamy:

w piątek, 1 lipca 2022 r. do Głównego Urzędu Miar wpłynęło pismo skierowane przez firmę Anna-Bud (Generalny Wykonawca) dotyczące wstrzymania prac budowlanych Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Wykonawca jako powód wstrzymania prac budowlanych wskazał na rozbieżności oraz braki w dokumentacji projektowej. Wykonawca zadeklarował, że w przypadku przekazania poprawionej dokumentacji przystąpi do jej analizy i wznowi prace.

Dotychczasowa współpraca z firmą Anna-Bud i sukcesywnie rozwiązywane problemy z projektantem inwestycji firmą BDM Architekci w zakresie rozwiązań architektonicznych, które są unikatowe w skali kraju, nie wskazywały na decyzję o wstrzymaniu prac przez Generalnego Wykonawcę. Główny Urząd Miar cały czas podejmuje starania, by rozbieżności zostały jak najszybciej wyjaśnione, a prace wznowione natychmiast.

W dniu 8 lipca 2022 r. konsorcjum – Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świętokrzyska wydały oświadczenie wzywające Generalnego Wykonawcę do natychmiastowego powrotu na budowę i należytego wykonania umowy. Generalny Wykonawca związany jest umową, którą zobowiązał się wypełnić, akceptując jednocześnie całość dokumentacji projektowej i oświadczając, że jest możliwe wybudowanie tej inwestycji we wskazanym czasie.

Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska nie podzielają stanowiska Generalnego Wykonawcy w zakresie wstrzymania prac z powodu błędów w projekcie. Inwestycja ma charakter nowatorski i cechuje się dużym poziomem skomplikowania. Wszystkie pojawiające się wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej są uzgadniane na bieżąco.

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu z dnia 8 lipca 2022 r.

Komunikat do mediów w sprawie wstrzymania budowy ŚKLGUM